Timbre poste Luxembourg 2004 – 100 Joer Escher Geschäftsverband Pit Weyer

Timbre poste Luxembourg 2004 - 100 Joer Escher Geschäftsverband Pit Weyer