Affiche 1992 E Stéck Streisel vum Pol Greisch Théâtre Ouvert Théâtre des Capucins Pit Weyer

,
Affiche 1992 E Stéck Streisel vum Pol Greisch Théâtre Ouvert Luxembourg Théâtre des Capucins Pit Weyer